Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


การตรวจสอบทรัพย์สินหนี้สิน

            การตรวจสอบทรัพย์สินหนี้สิน หรือ Financial Due Diligence คือ การตรวจสอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง โดยพิจารณาธุรกิจทั้งหมด หรือ เพียงบางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจง หรือ การสอบทานประเภทจำกัดขอบเขต หรือ การสอบทานโดยวิธีการสอบทานที่ผู้ว่าจ้างและผู้ปฏิบัติงานได้ตกลงร่วมกัน เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ
 
บริษัท  ซี. แอมครีเอชั่น  จำกัด

         ให้บริการปรึกษาด้านการเงินแบบครบวงจร เราสามารถทำการตรวจสอบทรัพย์สินหนี้สิน ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ คุณภาพ หลากหลายสาขาที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์จากการทำงานกว่า 10 ปี ทำให้ท่านสามารถเชื่อมั่นในความถูกต้องของการตรวจสอบได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากเรา

         
1. เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเข้าใจฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการที่ทำการตรวจสอบ หรือสอบทาน
          2. เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ว่าจ้างในการพิจารณาเหตุผลทางธุรกิจถึงความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการ
          3. เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงของที่ปรึกษาการเงิน
          4. เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบทานธุรกิจหลังจากการได้มีการซื้อขายกิจการ Post-acquisition review
          5. เพื่อเป็นการรายงานข้อมูล หรือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรวมกิจการ Merger การแยกกิจการ Demerger การตัดสินใจเลิกลงทุน Divestเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินราคาหรือมูลค่าของกิจการใดกิจการหนึ่ง

หมายเหตุ  บุคคลหรือบริษัท ทำการระบุข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2-3 เท่านั้น
                 เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนต่อไป

 


หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ ***
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุหุ้นที่แต่ละรายถือ (บอจ. 5 ) ***
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
หนังสือการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภภ.20)
รายงานงบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง
ผังองค์กร
อื่นๆ (ตามความเหมาะสมกับการบริการ)
เครดิตบูโร

หมายเหตุ
  • *** เอกสารที่จำเป็นต้องแนบ
  • ชนิดของเอกสาร PDF, JPG, DOC, XLS (ตัวอย่างเอกสาร..คลิกที่นี่)
  • ขนาดของแต่ละไฟล์ไม่ควรเกิน 1 mb (สามารถคลิกขวาที่ชื่อไฟล์ แล้วเลือก property เพื่อดูขนาดของไฟล์)
  • กรณีที่เป็นไฟล์จากการสแกน ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีขนาดใหญ่ ท่านต้องทำการย่อขนาด เพื่อให้สามารถจัดส่งไฟล์ได้
  • หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาในการจัดส่งไฟล์ สามารถติดต่อได้ที่ info@c-amc.com
  • วิธีการจัดส่งไฟล์ข้อมูล และดูขนาดของไฟล์ข้อมูล (pdf)รายละเอียดข้อมูลอื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ ***
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ ***
E-mail


ชำระค่าบริการ โดยบัตรเครดิต หรือ Paypal คลิกที่นี่
ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านทาง
ชื่อบัญชี บริษัท ซี. แอม ครีเอชั่น จำกัด

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ถนนรัตนาธิเบศร์ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 391-2-17658-3
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา งามวงค์วาน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 319-2-73585-2
ธนาคาร กรุงไทย สาขา รัตนาธิเบศร์ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 137-1-06238-2
ธนาคาร นศรหลวงไทย สาขา สำนักสวนมะลิ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 101-4-25815-0

และส่งสำเนาการโอนเงิน หรือ Pay in slip มาที่ Tel 02-950-1996 Fax 02-950-0806


หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM