Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ประวัติ
นายสุเทพ ธาระวาส
ที่ปรึกษาอาวุโสด้านกฎหมาย

เชื้อชาติ ไทย
ที่อยู่ 67/126 หมู่ที่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 24 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2950-1996-7
โทรสาร 0-2950-0806

 

 

ประวัติการศึกษา (กลับสู่ด้านบน)

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรวิชากฎหมายธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน (กลับสู่ด้านบน)

ปี

ตำแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

ปัจจุบัน  

·  ที่ปรึกษากฎหมาย ; บริษัท  ซี. แอม ครีเอชั่น  จำกัด

 

·  ที่ปรึกษาด้านการเงิน, บัญชี, ISO9000
·  การจัดทำประมาณการทางการเงิน
·  บริหารและบริการการจัดการทรัพย์สิน
·  ปรับปรุงโครงสร้างหนี้, จัดทำ  Cash Monitoring
·  ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ, จัดทำแผนธุรกิจ
·  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโรงงาน

2542 – ปัจจุบัน

·  LAYER PARTNER ; บริษัท  ซี.แอม อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์  จำกัด

·  ที่ปรึกษากฎหมาย

·  ผู้จัดการฝ่าย  Compliance ; VAJIRADHANATHUN FINANCE CO.,LTD.

·  สำนักงานกฎหมาย

·  ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ; บงล.  นิธิภัทร  จำกัด (มหาชน)

 

 

สาขาความเชี่ยวชาญ (กลับสู่ด้านบน)

  • Legal Diligence
  • ร่างสัญญาต่าง ๆ

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM