Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ประวัติ
นายสุเมธ ภัทรชูพงศ์ 11111
ที่ปรึกษาอาวุโสด้านบัญชี

เชื้อชาติ ไทย
ที่อยู่ 572 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2950-1996-7
โทรสาร 0-2950-0806

 

 

ประวัติการศึกษา (กลับสู่ด้านบน)

  • ปริญญาตรีคณะธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน (กลับสู่ด้านบน)

ปี

ตำแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

2542 – ปัจจุบัน

·  ที่ปรึกษาอาวุโสด้านบัญชี ; บริษัท  ซี. แอม ครีเอชั่น  จำกัด

 

 

·  ที่ปรึกษาด้านการเงิน, บัญชี, ISO9000
·  การจัดทำประมาณการทางการเงิน
·  บริหารและบริการการจัดการทรัพย์สิน
·  ปรับปรุงโครงสร้างหนี้, จัดทำ  Cash Monitoring
·  ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ, จัดทำแผนธุรกิจ
·  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโรงงาน

2535 – 2541

·  ผู้จัดการฝ่ายขาย ; กลุ่มบริษัท, โรงแรมพรพิงค์เชียงใหม่

·  โรงแรม

2531 – 2535

·  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโรงงาน ; WONG PAITOON GROUP CO.,LTD.

·  รองเท้า

2522 – 2527

·  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ; สำนักงานพีท มาร์วิค สุธี

·  ตรวจสอบภายใน

 

สาขาความเชี่ยวชาญ (กลับสู่ด้านบน)

  • ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและบัญชี
  • การตรวจสอบภายใน
  • Cash Monitoring
  • การจัดทำแผนธุรกิจ

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM