Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ประวัติ
นายอานุภาพ ธาระวานิช
กรรมการบริหาร

เชื้อชาติ ไทย
ที่อยู่ 67/55 หมู่ที่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 24 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2950-1996-7
โทรสาร 0-2950-0806

 

 

ประวัติการศึกษา (กลับสู่ด้านบน)

 • MBA. QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, AUSTRALIA
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการฝึกอบรม (กลับสู่ด้านบน)

 • โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยใช้กลไกของกฎหมายฟื้นฟูกิจการ,ศาลล้มละลายกลาง
 • การร่างสัญญา, ศูนย์วิจัยกฎหมายและพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • HOW TO EFFECTIVELY MANAGE PROBLEM LOANS, THE EUROMONEY INSTITUTE OF FINANCE

 

ประวัติการทำงาน (กลับสู่ด้านบน)

ปี

ตำแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

ปัจจุบัน

·  กรรมการบริหาร ; บริษัท  ซี. แอม ครีเอชั่น  จำกัด

 

 

·  ที่ปรึกษาด้านการเงิน, บัญชี, ISO9000
·  การจัดทำประมาณการทางการเงิน
·  บริหารและบริการการจัดการทรัพย์สิน
·  ปรับปรุงโครงสร้างหนี้, จัดทำ  Cash Monitoring
·  ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ, จัดทำแผนธุรกิจ
·  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโรงงาน

·  ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ; ธนาคาร  ซูมิโตโม  จำกัด  สาขากรุงเทพฯ

·  ธนาคาร

·  ผู้จัดการฝ่ายแก้ไขหนี้สิน ; บงล.  สินอุตสาหกรรม  จำกัด

·  สถาบันการเงิน

·  ที่ปรึกษาโครงการ  ฝ่ายโครงการพิเศษ ; ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)

·  ธนาคาร

·  LINK LEGAL ADVISORY CO.,LTD.

·  TRADING

·  GLOBAL DAVISORY CO.,LTD.

·  ที่ปรึกษาการเงินและบัญชี

 

สาขาความเชี่ยวชาญ (กลับสู่ด้านบน)

 • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • การปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ
 • การเงิน
 • กฎหมาย, Legal Diligence
 • สินเชื่อ
 • จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM