Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

          การปรับปรุงโครงสร้างของหนี้สินที่เป็นภาระของผู้กู้เงิน โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จะเข้ามาช่วยให้ผู้กู้เงิน สามารถเพิ่มสภาพคล่องในการบริหารการเงินมากขึ้น ขอบเขตของการปรับโครงสร้างหนี้มีดังนี้

 • การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้
 • การขยายเวลาการชำระหนี้ออกไป โดยมีการตกลงให้มีระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้น
 • การลดต้นเงินหรือดอกเบี้ยค้างรับที่บันทึกเป็นรายได้แล้วให้ลูกหนี้
 • การผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้
 • การแปลงหนี้เป็นทุน
บริษัท  ซี.แอม ครีเอชั่น  จำกัด 

          ให้บริการปรึกษาด้านการเงินแบบครบวงจร พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท เราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของธุรกิจของท่าน เพื่อทำให้ท่านสามารถลดภาระทางการเงินด้านหนี้สินหรือค่าใช้จ่าย และเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจของท่านได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากเรา

         
1. เปิดโอกาสให้ผู้กู้สามารถฟื้นฟูธุรกิจของผู้กู้ได้
          2. ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้กู้
          3. ช่วยให้การเจรจากับสถาบันการเงินที่ผู้กู้ได้ทำสัญญาไว้ดำเนินต่อไปได้
          4. ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี


หมายเหตุ  บุคคลหรือบริษัท ทำการระบุข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2-3 เท่านั้น
                 เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนต่อไป

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ ***
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุหุ้นที่แต่ละรายถือ (บอจ. 5 ) ***
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
หนังสือการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภภ.20)
รายงานงบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง
ผังองค์กร
อื่นๆ (ตามความเหมาะสมกับการบริการ)
เครดิตบูโร

หมายเหตุ
 • *** เอกสารที่จำเป็นต้องแนบ
 • ชนิดของเอกสาร PDF, JPG, DOC, XLS (ตัวอย่างเอกสาร..คลิกที่นี่)
 • ขนาดของแต่ละไฟล์ไม่ควรเกิน 1 mb (สามารถคลิกขวาที่ชื่อไฟล์ แล้วเลือก property เพื่อดูขนาดของไฟล์)
 • กรณีที่เป็นไฟล์จากการสแกน ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีขนาดใหญ่ ท่านต้องทำการย่อขนาด เพื่อให้สามารถจัดส่งไฟล์ได้
 • หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาในการจัดส่งไฟล์ สามารถติดต่อได้ที่ info@c-amc.com
 • วิธีการจัดส่งไฟล์ข้อมูล และดูขนาดของไฟล์ข้อมูล (pdf)ประเภทสัญญา
จำนวนภาระหนี้สิน
รายละเอียดข้อมูลอื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ ***
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ ***
E-mail


ชำระค่าบริการ โดยบัตรเครดิต หรือ Paypal คลิกที่นี่
ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านทาง
ชื่อบัญชี บริษัท ซี. แอม ครีเอชั่น จำกัด

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ถนนรัตนาธิเบศร์ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 391-2-17658-3
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา งามวงค์วาน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 319-2-73585-2
ธนาคาร กรุงไทย สาขา รัตนาธิเบศร์ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 137-1-06238-2
ธนาคาร นศรหลวงไทย สาขา สำนักสวนมะลิ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 101-4-25815-0

และส่งสำเนาการโอนเงิน หรือ Pay in slip มาที่ Tel 02-950-1996 Fax 02-950-0806


หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM