Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติ
นายพรชัย เรียงรุ่งโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตี

เชื้อชาติ ไทย
ที่อยู่ 808/125 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0-2950-1996-7
โทรสาร 0-2950-0806
E-Mail pornchai@c-amc.co.th

ประวัติการศึกษา

  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3320
  • MBA.บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปี

ตำแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

2546 – ปัจจุบัน

·  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ; บริษัท  ซี. แอม ครีเอชั่น  จำกัด

 

 

·  ที่ปรึกษาด้านการเงิน, บัญชี, ISO9000
·  การจัดทำประมาณการทางการเงิน
·  บริหารและบริการการจัดการทรัพย์สิน
·  ปรับปรุงโครงสร้างหนี้, จัดทำ  Cash Monitoring
·  ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ, จัดทำแผนธุรกิจ
·  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโรงงาน

2543 – 2545

·  กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ; TOPAZ GROUP  LTD.

·  อัญมณี

2541 – 2542

·  กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ; ECONOSTO (THAILAND) LTD.

· 

2539 – 2540

·  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ; LOUIS T.LEONOWENS (TH) LTD., BANGKOK

·  เครื่องอุปโภคบริโภค

2533 – 2538

·  ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ; WHIRLPOOL (THAILAND) LTD.

·  เครื่องใช้ไฟฟ้า

2528 – 2532

·  รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี ; PHILLIPS ELECTRONICS (THAILAND) LTD.

·  เครื่องใช้ไฟฟ้าฟิลิปส์

2523 – 2527

·  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ; SGV NA-THALANG CO.,LTD.

·  ตรวจสอบบัญชี

สาขาความเชี่ยวชาญ

  • ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและบัญชี
  • การสอบบัญชี
  • การตรวจสอบภายใน
  • Cash Monitoring
 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM