Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริการของเรา

 • การปรับปรุงโครงสร้างบริษัทก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาด
  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) / ตลาดหลักทรัพย์
  เอ็ม เอ ไอ (mai)
 • การจัดหาแหล่งเงินทุน
 • การจัดทำแผนการกู้เงิน
 • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • การจัดทำแผนธุรกิจ 
 • การควบคุมและสอบทานกระแสเงินสด
 • การตรวจสอบทรัพย์สินหนี้สิน
 • การจัดทำประมาณการทางการเงิน 
 • การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
 • การบริหารเงิน 
 • การบริหารสินทรัพย์ 
 • การควบคุม/การบริหารการชำระหนี้
 • การวางแผนทางภาษี

 

 

 • การเป็นตัวแทนสินเชื่อ 
 • การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
 • การวางแผนระบบบัญชี
 • การปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • การสอบบัญชี
 • การให้คำปรึกษาและบริหารงานด้านบัญชี
 • การควบรวมกิจการ
 • การบริหารเกี่ยวกับหลักประกัน
 • การเป็นตัวแทนหลักประกัน
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
 • การฝึกอบรม
 • การบริการด้านวิศวกรรม/อุตสาหกรรม/สิ่งแวดล้อม
 • ISO 9001 , ISO 14000 , ISO 22000 , GMP , HACCP
 • ที่ปรึกษากฎหมาย
 • ประเมินราคาทรัพย์สิน

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM